Yıllık Ücretli İzin Kullanımı - Uğur Kartal

Yıllık Ücretli İzin Kullanımı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte izine ayrılmalar da başladı. Özellikle 14 Nisan 2016’da 6704 sayılı kanun ile yapılan değişiklikle birlikte çalışanların akıllarında bazı soru işaretleri oluştu.

Öncelikle yıllık ücretli izin sürelerine değinecek olursak; yıllık ücretli izin kazanabilmek için işyerinde 1 yıl çalışıyor olmak gerekiyor. Bu süreye deneme süresi de dahildir. 1 yıldan 5 yıla kadar çalışanlar 14 gün, 6 yıldan 15 yıla kadar çalışanlar 20 gün, 15 yıldan fazla çalışanlar ise 26 gün izin hak eder. Bu süreler iş sözleşmesi ya da toplu iş sözleşmesi ile arttırılabilir ancak azaltılamaz. Bu sürelerde en çok karıştırılan nokta 20 ve 26 günlük izinlere kaçıncı izin kullanımında geçileceğidir. 20 gün izin, 5 kere 14 gün izin hak edildikten sonra 6. izinde hak edilir. 26 gün izin ise 5 kere 14 gün ve 9 kere 20 gün hak edildikten sonra 15. izinde hak edilir.

Bu süreler karıştırılabildiği için cokbilenadam.net olarak takipçilerimiz için izin gün sayısı hesaplama aracı oluşturduk. Buradan indirebilirsiniz.

18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyükler için yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.

 

Yıllık ücretli izin kullanımına gelecek olursak; kullanılacak izinlerin bir parçası 10 günden az olamaz. Kullanılacak olan izinler 14.06.2016’dan önce en fazla 3 parçaya bölünebilirken, bu tarihte yürürlüğe giren 6704 sayılı yasa ile işçi ve işverenin karşılıklı anlaşmasıyla yine bir parçası 10 günden az olmamak şartıyla istenildiği kadar bölünebilir. Yani 14 gün izini bulunan biri izinlerini 10+1+1+1+1 şeklinde 5 parçaya kadar kullanma imkanı bulunmaktadır.

İzin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri yıllık ücretli izinden düşülemez. Cumartesi günü çalışma olmayan işyerlerinde Cumartesi gününün yıllık izinden sayılıp sayılmayacağı sık sorulan sorular arasında gelmektedir. Cumartesi günü çalışılıp çalışılmadığına bakılmaksızın işgününden sayılmaktadır. Dolayısıyla Cumartesi günleri yıllık izinden sayılmaktadır.

İşveren izine çıkacak olan çalışanının izin dönemine ait ücretini, izine çıkmadan önce peşin ya da avans olarak ödemek zorundadır. Ayrıca yıllık ücretli iznini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olan çalışan talep etmesi durumunda gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak için dört güne kadar ücretsiz izin alabilir. Bu izin işverenin inisiyatifinde olmayıp, çalışanın talep etmesi durumunda vermekle yükümlüdür. Çalışanın bu izni alabilmesi için iznini başka bir yerde geçireceğini belgelemesi gerekir.

 

Kazanılan yıllık ücretli izinler bir yıl içinde kullanılmalıdır. Kullanılmayan izinler silinemez, ücrete çevrilemez. Devreden izinler ancak kullanılarak bitirilir. İşten herhangi bir nedenle ayrılma durumunda kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücret, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki maaş üzerinden ödenir.

Paylaş
kızılay escort

TüvTürk
porno ankara escort