Yıllık İzin Ücretinin Ödenmesi - Uğur Kartal

Yıllık İzin Ücretinin Ödenmesi

Önceki yazımızda yıllık ücretli izinlerin ne şekilde kullanılacağı ile ilgili konulara değinmiştik. Bu yazımızda ise işten ayrılırken kullanılmayan yıllık ücretli izin ücretinin nasıl hesaplandığından bahsedeceğiz.

Yıllık ücretli izin işyerinde deneme süresi de dahil olmak üzere bir yılını dolduran işçilere verilir ve bu haktan vazgeçilemez. Yıllık ücretli iznin asgari süreleri çalışma yılına göre değişmektedir. Asgari izin süreleri İş Kanunu’nun 53.maddesinde düzenlenmiştir. Bu süreleri öğrenmek için bir önceki Yıllık Ücretli İzin Kullanımı yazımızı inceleyebilirsiniz.

İşçinin çalıştığı süre zarfında kullanmadığı yıllık ücretli izinleri ücrete çevrilemez. Biriken izinleri sadece kullandırılarak bitirilir. Ancak işçinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte kullanmadığı yıllık izinlerinin ücret karşılığı ödenir. İş sözleşmesinin ne şekilde sonlandırıldığı bu ödeme için önemli değildir. İşçi istifa da etse, işveren tarafından çıkartılsa da izin ücreti kendisine ödenir. Kendisine ödenemeyecek durumlarda ise hak sahiplerine ödenir. Kullanılmayan yıllık ücretli izin hesabında zaman aşımı bulunmaz. Yani işçi 20 yıldır aynı yerde çalışıyor ve işe girdiği ilk yıldan kullanmadığı izin ücreti varsa işten ayrılırken kendisine ödenir.

Yıllık izin ücreti hesaplanırken, iznin kazanıldığı tarihin değil, iş sözleşmesinin sona erdiği ayın maaşı dikkate alınır. Net ücret ile çalışılan işyerlerinde son maaş 30’a bölünerek bir günlük ücret bulunur. Bu ücret kullanılmayan yıllık izin günü ile çarpılarak iznin ücret karşılığı bulunmuş olur. Net ücrete Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil edilmez. Örneğin 2.100 TL net maaş alan bir işçi, işten ayrılırken kullanmadığı 4 gün yıllık ücretli izni var ise; 2.100/30=  70 TL (Günlük ücret). 70×4= 280 TL izin ücreti alır.

Brüt ücret ile çalışan işyerlerinde ise aylık brüt ücret 30’a bölünerek bir günlük ücret bulunur. Günlük brüt ücret ile kullanılmayan yıllık izin günü çarpılarak yıllık iznin brüt tutarı elde edilir. Bu brüt tutardan iş kazaları ile meslek hastalıkları primleri hariç, diğer sigorta primleri kesilerek net tutar elde edilir. Örneğin 3.000 TL brüt ücreti olan bir işçinin günlük brüt ücreti 100 TL’dir (3.000/30=100). 6 gün kullanmadığı yıllık izni varsa brüt 600 TL alacağı olur (100×6=600). 600 TL’den %15 SGK primi kesintisi yapılır. Kesinti tutarı 90 TL’dir. Kalan 510 TL’den %15 Gelir Vergisi kesintisi yapılır. Kesinti tutarı 76,50 TL. (Gelir vergisi kesinti oranı yıllık kümülatif gelir vergisi matrahına göre değişmektedir.) 600 TL’den binde 7,59 (2016 yılı için) Damga Vergisi kesintisi yapılır. Kesinti tutarı 4,56 TL. Toplam kesinti tutarı 171,06 TL olur. 600 TL brüt ücretten toplam kesinti tutarını çıkarttığımız zaman ele geçen net izin tutarına ulaşmış oluruz. (600-171,06= 428,94 TL)

Kullanılmayan izin ücreti iş sözleşmesinin sona erdiği ayın bordrosuna gelir olarak kaydedilir. Yıllık ücretli izinlerin ödeme zaman aşımı iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte başlar ve süresi 5 yıldır.

Paylaş

Yıllık İzin Ücretinin Ödenmesi (5 Yorum)

Yorum Yaz

 1. ÖI dedi ki:

  SGK kesintisi neden yapılıyor? hata olmasın. vergi kesintisi tamam da SSK olmamalı

  • ugurkartal dedi ki:

   Önder Bey merhaba,
   Yıllık izin ödemesi ücret gibi sayıldığından SGK tavanını aşmadıkça SGK Primi kesintisi yapılmaktadır.

 2. Mehmet dedi ki:

  Merhaba yıllık izin ödemesi ile ilgili bir sorum olacak işletme ile ikale anlaşması yaparak ayrıldım aylık brüt ücretime ilave olarak 3 ayda 1 aylık brüt ücretim kadar ikramiye almaktayım işveren hesaplamalarda kıdem ve ihbar hesabına ikramiye bedelimizi dahil ediyor fakat içeride birikmiş 28 günlük izin bakiyesine ikramiye bedeli katmamaktadır. Bu uygulama doğru mudur. Bilgilerinizi beklemekteyim.

  • ugurkartal dedi ki:

   Mehmet Bey merhaba,
   Yıllık izin ücreti hesabın sadece çıplak ücrete göre yapılmaktadır. Fazla mesai, prim, ikramiye, sosyal yardım gibi ödemeler dikkate alınmıyor.

 3. MEHMET dedi ki:

  Teşekkür ederim.

kızılay escort

TüvTürk
porno ankara escort