Her Zaman Her Yerde Eğitim - Uğur Kartal

Her Zaman Her Yerde Eğitim

Günümüzde şirketler büyük dönüşümler yaşamakta ve her geçen gün yeni uygulamalara ev sahipliği yapmaktadırlar. Dolayısıyla her geçen gün daha da artan işin gerekleri ile çalışanın yeterliliği aynı hızda ilerlemelidir. Üstelik sadece hızlı olmak da yetmiyor. Dünyanın küresel bir köy halini aldığı günümüzde, İnsan Kaynakları tüm çalışanlarına aynı kalitede eğitim hizmetini sunmak durumundadır.

 

İnsan Kaynakları, hızlı ve kaliteli eğitimleri bir arada sunabilmek ve ardından gelişmeyi ölçebilecek sistemleri oluşturarak, tüm bu süreci tek bir çatı altından yürütebilmek için “Akademi”ler kurmaktadır. Akademilerin bu hızlı dönüşüm çağında kullandıkları en etkili yöntem ise e-eğitimlerdir.

el

E-eğitimler sayesinde şirket uygulamalarındaki değişiklikler hızlı bir şekilde tüm çalışanlara duyurulabilmektedir. Bunun yanı sıra kişisel gelişim, Excel kullanımı, giyim kuşam hatta tüm çalışanları ilgilendiren kalite yönetim sistemleri ile ilgili bilgiler dahi e-eğitimler sayesinde çalışanlara kolayca ulaştırılabilmektedir.

 

Uzun süren sınıf eğitimlerinden sıkılan çalışanlar, bedenleri eğitim salonunda olsa da ellerindeki akıllı telefon, tablet ya da bilgisayarlarla kendilerini bir anda dünyanın başka bir yerinde bulabiliyorlar! Bu durum ise eğitimin verimliliğini önemli ölçüde düşürüyor. E-eğitimleri sınıf eğitimlerinden ayıran temel hususların başında, çalışanların kendi zaman planlarını kendileri yaparak, katılmaları gereken eğitimlere istedikleri zaman istedikleri yerden girebiliyor olmaları geliyor. Böylece çalışanlar İnsan Kaynaklarının belirleyeceği zamana uymak zorunda olmayıp, planlarını değiştirmek zorunda kalmıyorlar. Ayrıca bu eğitimlere, ihtiyaç duydukları her an istedikleri kadar tekrar katılabiliyorlar.

 

E-eğitimler hem maliyet hem de zaman tasarrufu sağlamaktadır. Bunun yanı sıra esnek zamanlı ve ofisten bağımsız çalışma sistemlerinin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte, e-eğitimler tasarruftan ziyade ihtiyaç halini almıştır. Farklı zaman ve konumlarda çalışan tüm personele, e-eğitimler sayesinde aynı zenginlikte eğitim verebilme imkanı oluşmaktadır.

 

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir husus ise uzaktan eğitimlerin amaç değil, araç olduğu gerçeğinin göz ardı edilmemesidir. Unutulmamalıdır ki e-eğitimler sınıf eğitimlerinin yerini tutmaz. Ancak onu destekleyici önemli bir materyaldir. Yani doğru kullanıldığında e-eğitimler, şirketin tüm çalışanlarına önemli faydalar sağlayacak gelişmiş bir teknolojidir.

Paylaş

Her Zaman Her Yerde Eğitim (1 Yorum)

Yorum Yaz

  1. […] e- eğitim e-learning İnternet/İntranet (yerel ağ) ya da bir bilgisayar ağı üzerinden, bireyin kendi kendine öğrenmesi ile gerçekleşen, bilgiye ulaşmada zaman, mekan sınırı tanımayan, eş zamanlı ya da zaman bağımsız diğer öğrenenler ve öğretenler ile iletişim kurulan, bilgisayar teknolojisinin sağladığı görsel ve işitsel unsurlar ile etkileşim kurulabilinen, sosyo-ekonomik statü engellerini ortadan kaldıran, bireylere yaşam boyu eğitimin üstünlüğünden yararlanma olanağı sağlayan bir eğitim yöntemidir. http://cokbilenadam.net/cba/her-zaman-her-yerde-egitim/ […]

kızılay escort

TüvTürk
porno ankara escort