687 KHK İstihdam Teşviki Uygulaması - Uğur Kartal
izmir escort bursa escort konya escort antalya escort mersin escort samsun escort izmit escort gaziantep escort bodrum escort eskisehir escort kaliteli porno adana escort

687 KHK İstihdam Teşviki Uygulaması

9 Şubat 2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 687 sayılı KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17. ve 18. Maddeler ilave edilerek yeni istihdam teşviki uygulamaya konulmuştur. 1 Mart 2017 tarihinde SGK tarafından yayınlanan genelge ile teşvik detayları ortaya çıkmıştır.

Bu yazıda bugüne kadar zaman zaman yapılan değişikliklerle birlikte bu teşvikin en güncel halini kaleme alacağım.

Öncelikle bu teşvikten dolayı sağlanacak vergi indirim miktarına bakacak olursak; teşvik kapsamında olan sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilir. Buna ilave olarak asgari ücretin aylık brüt tutarının (1777,50 TL) prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden düşürülecektir. Ayrıca damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.

Buna göre teşvik kapsamında bir ay boyunca tam olarak çalışan bir işçi için 666,60 TL SGK vergileri, 93,32 TL gelir vergisi (bekar işçi için) ve 13,49 TL damga vergisi olmak üzere toplam 773,41 TL vergi indirimi oluşmaktadır. Bu da asgari ücretli bir işçinin tüm vergilerinin devlet tarafından karşılandığı anlamına gelmektedir. İşçinin ücreti arttıkça bu teşvik miktarları değişmemektedir.

Gelelim bu teşvikten faydalanmak için gerekli koşullara. İşçi açısından sağlanması gereken 2 kriter bulunmaktadır.

  1. İşe alacağınız işçinin işe girdiği tarihten önceki son 3 ay boyunca en fazla 10 gün çalışmış olması,
  2. İşe girmeden en az bir gün önceden İŞKUR’a iş arayan kaydının yapması gerekiyor. (Bu kayıt İŞKUR’un internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir.)

Bu şartları sağlayan işçi, işe girdiği işyerinin Aralık 2016 döneminde verilen bildirgesindeki personel sayısına ilave olarak işe alındıysa teşvik kapsamına girmiş demektir. Bu durumdaki 01.02.2017-31.12.2017 tarihleri arasında işe alınan işçilerden 31.12.2017 tarihine kadar teşvikten faydalanılabilir.

Personel sayısı kontrolü aylık olarak yapılmalıdır. Aralık 2016 dönemi sigortalı sayısından fazla personel çalıştırılmayan aylarda teşvikten faydalanılamaz. Yapılan bildirgeleri onayladıktan sonra e-Bildirge sayfasında yer alan Teşviklerden Yersiz Yararlanılmış Dönemler bölümünden teşvik tanımlamasında hata olup olmadığı kontrol edilebilmektedir. Bildirge verme süresi sona ermemiş aydaki hatalı bildirimleri, ilgili aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin yasal verme süresi sona ermeden e-bildirgeden düzeltilmesi gerekmektedir. Bildirge verme süresi sona ermiş olmakla birlikte, prim ödeme süresi sona ermemiş aydaki hatalı bildirimlerin düzeltilmesi için bağlı bulunulan sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmesi gerekmektedir.

2017 yılında açılan işyerlerinde ise personel sayısı şartı aranmaz. Ancak işyeri açılışından 3 ay sonra teşvikten faydalanılmaya başlanır. Ayrıca teşvik tutarının yarısından yararlanılır.

İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde teşvik uygulanmaz. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ve taksitlendiren veya yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece teşvikten faydalanabilir.

Bu teşvikten yararlanacak işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamazlar.

Sigortalılara ilişkin tanımlama işlemi e-bildirge sisteminden yapılacak olup, bu nitelikteki sigortalılar için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

İşe alacağınız işçilerin teşvik kriterlerini sağlama durumlarını sorgulamak, teşvik kapsamındaki işçilerin kaydını yapmak ve daha önce kaydı yapılmış işçileri görüntülemek için e-Bildirge menüsünde yer alan 4447/Geçici 17.Madde İşveren Desteği bağlantısını seçip 687 KHK Sigortalı Tanımlama sayfasını kullanmanız gerekmektedir.

Paylaş

YORUM YAZIN


Captcha loading...